Kadromuz

AYBİR - İslam Ülkeleri Akademisyen Ve Yazarlar Birliği
  Prof. Dr. Yusuf Ulcay - Konsey Üyesi
  
 

 

Eğitim :  

 

Lisans : 1978-1982, Tekstil –Makine Mühendisliği, Uludağ Üniversitesi, Bursa  

 

Y.Lisans: 1982-1986, Tekstil Bilimleri. Maryland Üniversitesi, College Park, MD 20742 USA. 

 

Doktora : 1986-1989, Tekstil Bilimleri. Maryland Üniversitesi, College Park, MD, 20742 USA. 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bilimsel Faaliyetler : 

 

Yrd.Doç.Dr.: Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 

 

Doç.Dr. : Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 

 

Prof.Dr. : Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 

 

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 1993-1996 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Verdiği Lisansüstü Dersleri : 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Yönetiminde Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri : 

 

Mehmet Karahan, Kompozit Malzemeler Için, Yüksek Performanslı Spectra® Liflerinde Arabirim Kuvvetinin Çeşitli Kimyasallar Etkisinde Incelenmesi 

 

Nevin Koçak Karahan, Polyester Mikroelyaf Materyallerinin Ön Terbiye ve HT Boyama Parametrelerinin Araştırılması 

 

Mihriban Akyol, Tekstil Malzemelerinin Kompozit Yapıda Bağ Yapma Davranışlarının Farklı Metotlar Altında İncelenmesi 

 

Şuhratbek Ciyanbekov, Pamuklu Kumaşlarının Reaktif Boyarmaddelerle Kontunü Boyanmasında Fiksaj İşleminin Mikrodalga Isıtması ve Buharlama Kombinasyonu İle Gerçekleştirilmesi 

 

Mustafa Tezyaparlar, Kumaş Damarlarda (Vascular Graft), Yapı Parametrelerinin, Protez Performansına Etkilerinin İncelenmesi  

 

Zelfi Demir, Novoloid Lifinin Mukavemetinin Lif Ve İplik Bazında, Çeşitli Fiziksel İşlemler (RF, MW, Radyasyon) Sonunda İncelenmesi 

 

Semiha Eren, Tekstil Yapay Damarlarının Performans Özelliklerine Yapısal Parametrelerin Etkisi 

 

Azat Annaseyidov, Pamuk İpliklerinde Tüylülük ve Buna Etki Eden Hammadde Parametreleri 

 

Mutlu Zıvalı, Hava tekstüre iplik üretiminde; hav yüksekliği, hav iplik kesiti ve silikon işleminin, bu iplikten yapılan kumaşın aşınma ve pilling özelliklerine etkisinin araştırılması 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Yönetiminde Tamamlanan Doktora Tezleri : 

 

Mehmet Kanık, Pigment Baskı Yönteminde Mikrodalga Teknolojisinin Kullanımı ve Uygulama Parametrelerinin Optimizasyonu 

 

Remzi Gemci, Lif Takviyeli Polimer Kompozit Malzemelerde Aşınma ve Isı İletimlerinin İyileştirilmesi 

 

Şule Altun, Polyester Lif Üretim Atıklarından Granül Eldesi İçin Ekstüder Dizaynı ve Elde Edilen Granül Özelliklerinin İncelenmesi 

 Mehmet Karahan, Teknik Tekstillerde Kullanılan Yüksek Performanslı Liflerin Mekanik Özelliklerinin Araştırılması 

  
  

    Sayfalar: [1] [2]