Kadromuz

 
    Prof. Dr. Talip Küçükcan - Başkan Yardımcısı
 

 

Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Müdürü ve Marmara Üniversitesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Talip Küçükcan aynı zamanda YÖK Başkan Danışmanı görevini üstlenmektedir.

 

            Prof. Dr. Talip Küçükcan, lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde, yüksek lisans eğitimini Londra Üniversitesi Orta Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu’nda, doktora eğitimini ise Etnik İlişkiler alanında Warwick Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Warwick Üniversitesi Etnik İlişkiler Araştırma Merkezi’nde araştırma görevlisi olarak çalışan  Küçükcan, Stockholm Üniversitesi Uluslararası Göç ve Etnik İlişkiler Merkezi misafir araştırma görevlisi olarak araştırmalarda bulunmuştur. Marmara Üniversitesi’ndeki görevinden önce ise İslami Araştırmalar Merkezi (İSAM)’nde Kıdemli Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır.

 

İlgi alanlarını Orta Doğu, Türkiye-AB ilişkileri, karşılaştırmalı sekülarizm, dinî azınlıklara yönelik devlet politikaları ve Avrupa’daki Müslüman topluluklar oluşturmaktadır.

 

Talip Küçükcan’ın kitapları arasında; Politics of Ethnicity, Identity and Religion: Turkish-Muslims in Britain, Avebury: Ashgate, Aralık, (1999); Turks in Europe: Culture, Identity and Integration, (Edited with V. Gungor), Amsterdam: Turkevi Research Centre, Amsterdam, 2009; “Are Muslim Democrats a Threat to Consolidating Freedom of Religion? The Turkish Case”, in Allen Hertzke (ed.), Constituting the Future, 2012 (Forthcoming); Küçükcan, T., “Turkish Migrants, Social Capital and Culturalist Discourse in Turkey-EU Relations”, in Dietrich Jung and Catharina Raudvere (eds.), Politics, Religion, and Turkey's EU Accession, London: Macmillan Press, (2008) pp. 199-221; “Sacralization of the State and Secular Nationalism: Foundations of Civil Religion in Turkey”, The George Washington International Law Review, Vol. 41, No.4, 2010, sh. 963-983; “State, Religion and Law in Turkey”, in Electing Faith: Intersection of Law and Religion in Politics Around the World, Boston College Law School & Religion Program, 2008, pp. 59-74; Küçükcan, T., “Bridging the European Union and Turkey: The Turkish Diaspora in Europe”, Insight Turkey, Vol 9, Number 4, pp. 85-99, (2007); Küçükcan, T., ‘State, Islam and Religious Liberty in Modern Turkey: Reconfiguration of Religion in the Public Sphere’, Brigham Young University Law Review, Volume 2003, No: 2. sh. 475-507 (2003) adlı eserler bulunmaktadır.

lgili Yazlar

AYBİR - İslam Ülkeleri Akademisyen Ve Yazarlar Birliği
*  29.8.2014    İslam dünyasının aşırılıkla imtihanı    Analiz