Haberler


9.12.2017
 
TRUMP’IN KUDÜS KARARI DÜNYA BARIŞINA VE İSTİKRARA VURULAN BİR DARBEDİR
Kaynak:   
 

BASIN AÇIKLAMASI

TRUMP’IN KUDÜS KARARI DÜNYA BARIŞINA VE İSTİKRARAVURULAN BİR DARBEDİR

İSLAM ÜLKELERİ AKADEMİSYEN VE YAZARLAR BİRLİĞİ, AYBİR olarak, ABD BaşkanıTrump’ın, başta Müslümanlar olmak üzere üç semavi din mensupları için kutsal olanKudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınması ve ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasıkararının son derece yanlış, haksız ve provokatif olduğunu belirtmek isteriz. Müslümanlarınağırlıklı olduğu ve Hristiyanlar için de kutsal olan bu kentin statüsünü münhasıran Musevilereaitmiş gibi bir oldu-bitti ile kabul ettirmeye ve Yahudileştirmeye yönelik bu karar aslakabullenilemez. İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği, AYBİR olarak Trump’ın barışve istikrarı tehdit eden bu yanlış kararını şiddetle kınıyoruz.Kudüs, tarihte ve en son 1967’de savaşların çıkmasına neden olan hassas bir meseledir. Buyüzden başta ABD olmak üzere tüm dünyayı akl-ı selime, hak ve adalete riayet etmeyeçağırıyoruz.Bu kararın son derece olumsuz sonuçları olacaktır. Bu karar uygulandığında ABD Kudüs’teBüyükelçiliği olan tek ülke olacaktır. Bu durum ABD’yi İslam Dünyası’ndan daha dauzaklaştıracaktır. Bu karar, Filistin sorununu çözümden uzaklaştıracak ve daha daderinleştirecektir. Böyle bir uygulamanın gerçekleşmesi, zaten kaos içindeki bölgeyi daha daistikrarsızlaştıracak ve çatışmaları tetikleyecektir.Tüm dünya görmektedir ki, Trump’ın akıl ve izan dışı, ayrımcı ve Müslüman karşıtı politikalarıbölge ve dünya barışına ve istikrara zarar vermektedir. Bu karara karşı Hristiyan Dünyası’nın,tüm dünyanın ve uluslararası kuruluşların da yeterli tepkiyi göstermesi gerekir.Müslümanların ilk Kıblesi olan ve Mekke ve Medine’den sonra üçüncü kutsal mabedinibarındıran bu şehre, tarihe ve insanlığa karşı yapılan bu haksızlığın düzeltilmesi veKudüs’teki farklı din mensuplarının başta inanç, ibadet ve seyahat gibi insan haklarının teminedilmesi için Müslümanların ve İslam Ülkelerinin birlik olması ve İslam İşbirliği Teşkilatınınacilen öncü ve etkin bir rol üstlenmesi gerekmektedir.

Prof. Dr. Yusuf BALCI

AYBİR Başkanı