Etkinlikler

  Tarih: 14.3.2015
  Yer: AY-BİR Merkezi. Oğuzhan Cad. Oğuzhan İş Mer. No: 19 Kat 5/11 Fatih İstanbul
  Irtibat Kişi: G. Sekreter Ali Mazak
  Telefon: 05337229741
 
Konuşmacı:   - 
 
  İSLAM ÜLKELERİ AKADEMİSYENLER VE YAZARLAR BİRLİĞİ OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU
   
 

Sayın üyemiz,

24.02.2015 günü saat 19.00 da Birlik  Merkezinde yapılan Konsey toplantısında Birliğin olağan Genel kurul   toplantısının 14.03.2015 tarihinde saat 15.00 te Birlik merkezinde  aşağıdaki gündemle yapılmasına;

Bu oturumda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci oturumun 21.03.2015 tarihinde saat 15.00 de aynı yerde, aynı gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

Katılımınız  saygıyla rica olunur.

Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM

 

  1. Açılış ve yoklama
  2. Divan seçimi ve saygı duruşu
  3. Faaliyet ve Denetleme Kurulu Raporlarının okunması, görüşülmesi ve ibrası
  4. Tahmini bütçenin okunması ve kabulü
  5. Konsey ve Denetleme Kurulu üyelerinin  seçimi
  6. Dilek ve temenniler, kapanış.