Duyurular


29.4.2016
 
KAMUOYUNA BASIN AÇIKLAMASI
 

 

Sayı: 2016/B/05                                                                                             Tarih: 29.04.2016

 

BASIN AÇIKLAMASI

İSLAM ÜLKELERİ AKADEMİSYEN VE YAZARLAR BİRLİĞİ

(AYBİR)DEN KAMUOYUNA AÇIKLAMA

 

TBMM Başkanı Sayın İsmail Kahraman’ın konuşmacı olduğu “Yeni Türkiye ve Yeni Anayasa” konusunun ele alındığı Yeni Türkiye Konferanslarımızın 6.’sı, 25 Nisan 2016 tarihinde İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleşmiştir.

İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği (AYBİR) olarak düzenlediğimiz Konferans son derece nezih, seviyeli ve akademik bir ortamda gerçekleşmiştir. Bu vesileyle, TBMM Başkanımız Sayın İsmail Kahraman’a davetimizi kabul ederek Konferansımızı onurlandırdığı ve yaptığı kapsamlı konuşmadan dolayı teşekkür ederiz.

Her şeyden önce belirtmek gerekir ki, Sayın Başkan konuşmasında, kamuoyunda insafsız ve maksatlı saldırılara maruz kalan, yeni bir anayasada laiklik konusunun nasıl değerlendirileceğine ilişkin görüşlerinin yanında, düşüncelerin özgürce ifade edildiği üniversite kürsüsünde birçok önemli hususa temas etmiştir. Türkiye’nin anayasal tarihini de ele aldığı konuşmasında, 1960 Darbesi başta olmak üzere birçok darbeye ve darbe girişimlerine şahit olmuş bir siyasetçi olarak, anayasanın darbelere bahane oluşturacak unsurlar barındırmaması hususu üzerinde durmuştur.

Ayrıca Sayın Başkan, konuşmasının başında değerlendirmelerinin “şahsi görüşü” olduğunu açıkça vurgulamıştır.

Sayın Başkan’ın görüşlerine kısmen veya tamamen katılanların ya da katılmayanların olması ve bunların kamuoyunda tartışılması demokratik bir ülkede son derece doğaldır.

Ancak, Birliğimizin düzenlediği Konferans’ta, akademik bir ortamda yaptığı bir konuşmadan dolayı Sayın TBMM Başkanımıza yönelik saldırıların bir “fikir tartışması” yerine “siyasi linç”e dönüştüğüne esefle şahit olmaktayız.

Son birkaç günde eleştiri sınırlarını çok aşan saldırıların; ülkemizde düşünce özgürlüğünün ve demokrasi kültürünün bazı kesimlerde hala yerleşmediğini; bu bakımdan ülkemizin darbe, baskı ve zulümlere sözde gerekçe imkanı vermeyen, ifade, düşünce, inanç ve yaşam tarzı özgürlüklerinin en iyi şekilde korunduğu tam demokratik bir anayasaya ihtiyacı olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 


                                                                                                Prof. Dr. Yusuf BALCI

                                                                                                                  Başkan