Başkan'dan

AYBİR - İslam Ülkeleri Akademisyen Ve Yazarlar Birliği

 

              Değerli İlim ve Fikir Adamları,

 

             Osmanlı Devletinin zayıflamaya başlamasından itibaren İslam Dünyasının sorunları da artmıştır. Osmanlı Devletinin yıkılmasıyla birlikte neredeyse tüm İslam coğrafyası işgale uğramış, Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarından sonra büyük kısmı sun’i sınırlarla ayrılmış mevcut devletler ortaya çıkmıştır. Ancak; ekonomik, askeri ve siyasi gücü elinde bulunduran Batının karşısında temel hakikati temsil eden Müslümanların üzerinde yaşadığı, enerji kaynaklarının önemli kısmını da barındıran bu topraklar, özel olarak kaos ve çatışma içinde tutulmuştur. Öyle ki, günümüzde İslam Dünyası genel olarak yoksulluk, kan ve gözyaşı içindedir.

 

            İslam Aleminin yaşadığı ağır sorunların arkasında dış faktörlerin etkileri şüphesiz büyüktür. Ancak, İslam Dünyasının bizatihi kendi yapısal sorunları da göz ardı edilemez. Gerek sinsi ve acımasız plan ve saldırılara karşı doğru ve yeterli tepki verebilme, gerekse İslam dünyasının temel sorunlarının çözümü noktasında ilim ve fikir adamlarına büyük sorumluluk ve görevler düşmektedir.

 

             İşte bu ulvi gaye doğrultusunda, İslam Alemindeki akademisyen ve yazarları buluşturabilecek bir statüye sahip olan “İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği”nde (AYBİR) bir araya gelmiş bulunuyoruz.

 

              Davamız, Bilgi Toplumuna geçiş sürecinde değişen dünyada İslam Medeniyetinin yeniden ihyasıdır. Bu davada Birliğimizin temel fonksiyonu, İslam Ülkelerindeki ilmi ve entellektüel potansiyeli geliştirmek ve harekete geçirmek, akademisyen ve yazarlar arasında işbirliği sağlayarak bir sinerji oluşturmak, temel meselelere yönelik kalıcı çözümler üzerinde çalışmalar yapmaktır. Ayrıca amacımız, bu alanlarda raporlar hazırlama, toplantı vs. etkinlikler düzenleme başta olmak üzere akademik, kültürel ve sosyal faaliyetler gerçekleştirmektir.

 

            Bu gayeye gönül vermiş kardeşlerimizin Birliğimize ve etkinliklerimize katılmasını bekliyoruz. Rabbimize,  zulüm altındaki Müslümanlara yardım etmesi için dua ediyoruz. Yüce Allah’tan niyazımız, İslam Dünyasının yeniden dirilişini görmeyi bizlere nasip etmesidir.

 

            Allah’a emanet olunuz.

                                                                                  Prof. Dr. Yusuf BALCI

                                                                                             Başkan

İlgili Yazıları

AYBİR - İslam Ülkeleri Akademisyen Ve Yazarlar Birliği
*  4.8.2010    Deneme1